• جلسه جناب آقای مهندس بابائیان شهردار محترم طرق رود با رئیس واعضای محترم شورای اسلامی و رئیس محترم کلانتری 12 طرق رود در محل شهرداری

  جلسه جناب آقای مهندس بابائیان شهردار محترم طرق رود با رئیس واعضای محترم شورای اسلامی و رئیس محترم کلانتری 12 طرق رود در محل شهرداری

      Read More
 • دیدار شهردار محترم ، رئیس واعضای محترم شورای اسلامی و رئیس محترم کلانتری 12 طرق رودبا پرسنل پایگاه سلامت کشه به مناسبت تبریک روز پرستار .

  دیدار شهردار محترم ، رئیس واعضای محترم شورای اسلامی و رئیس محترم کلانتری 12 طرق رودبا پرسنل پایگاه سلامت کشه به مناسبت تبریک روز پرستار .

      Read More
 • دیدار شهردار محترم ، رئیس واعضای محترم شورای اسلامی و رئیس محترم کلانتری 12 طرق رودبا پرسنل مرکز بهداشت جامع شهری وروستایی شهید سید خلیل رفیعی طباطبایی طرق رود به مناسبت تبریک روز پرستار .

  دیدار شهردار محترم ، رئیس واعضای محترم شورای اسلامی و رئیس محترم کلانتری 12 طرق رودبا پرسنل مرکز بهداشت جامع شهری وروستایی شهید سید خلیل رفیعی طباطبایی طرق رود به مناسبت تبریک روز پرستار .

      Read More
 • دیدار شهردار محترم طرق رود جناب آقای مهندس بابائیان وجناب آقای مقیمی رئیس محترم شورای اسلامی شهر باجناب سروان کوثری رئیس محترم کلانتری 12 طرق رود وگفتگو پیرامون مسائل ومشکلات شهر.

  دیدار شهردار محترم طرق رود جناب آقای مهندس بابائیان وجناب آقای مقیمی رئیس محترم شورای اسلامی شهر باجناب سروان کوثری رئیس محترم کلانتری 12 طرق رود وگفتگو پیرامون مسائل ومشکلات شهر.

      Read More
 • امیر احمد زند آور رئیس کمیسیون حمل ونقل وفن آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان در پیامی انتصاب مهندس بابائیان بعنوان شهردار طرق رود راتبریک گفت.

  امیر احمد زند آور رئیس کمیسیون حمل ونقل وفن آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان در پیامی انتصاب مهندس بابائیان بعنوان شهردار طرق رود راتبریک گفت.

      Read More
 • دیدار مدیر ومعلم های مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س) شهر طرق رود با جناب آقای مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار مدیر ومعلم های مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س) شهر طرق رود با جناب آقای مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • اولین جلسه بازآفرینی شهر طرق رود

  اولین جلسه بازآفرینی شهر طرق رود

      Read More
 • پیام تسلیت

  پیام تسلیت

      Read More
 • آگهی مزایده نوبت سوم پلاک های مسکونی شهرداری طرق رود –باغستان پائین

  آگهی مزایده نوبت سوم پلاک های مسکونی شهرداری طرق رود –باغستان پائین

      Read More
 • دیدار جناب آقای مهندس موحدی رئیس محترم اداره مسکن وشهرسازی شهرستان نطنز وکارشناس آن اداره با جناب آقای مهندس بابائیان شهردار طرق رود وکارشناسان شهرداری

  دیدار جناب آقای مهندس موحدی رئیس محترم اداره مسکن وشهرسازی شهرستان نطنز وکارشناس آن اداره با جناب آقای مهندس بابائیان شهردار طرق رود وکارشناسان شهرداری

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10